Múinteoirí Bunscoile

Ar an tsuíomh gréasáin seo cuirtear eolas agus gníomhaíochtaí ar fáil a chuideoidh leat na riachtanais a bhaineann le Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint a chomhlíonadh. Cuideoidh sé leat cur ar chumas na ndaltaí:

  • ról gníomhach bríoch a ghlacadh i saol an phobail; agus
  • suim a chur sa mhórthimpeallacht.

Cuideoidh an suíomh gréasáin fosta le daltaí an tsraith ar Athrú Thar Am sa réimse foghlama, An Domhan Thart Orainn, a fhiosrú.

Beidh na gníomhaíochtaí agus an t-eolas ar an tsuíomh gréasáin ina gcuidiú agat fosta le scileanna litearthachta agus uimhearthachta na ndaltaí a fhorbairt.

Gníomhaíochtaí agus Nótaí Múinteoirí

Taispeánann an tábla thíos an dóigh a dtig leis na gníomhaíochtaí ar an tsuíomh gréasáin a bheith ina gcuidiú le riachtanais an churaclaim a bhaint amach.

Eochair don Tábla: Íoslódáil nótaí múinteoirí   Gabh chuig gníomhaíocht   Íoslódáil acmhainní breise (zipchomhad)

Ábhar Gníomhaíocht

 

Cé hiad na CTRanna?

An Dóigh a nDéantar Dlí

Scéal an Tionóil

Taobh Istigh d’Fhoirgnimh na Parlaiminte

Cad é mar a thoghann muid CTRanna?

Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint                
An Domhan Thart Orainn: Stair    

      

  

 
An Domhan Thart Orainn: Tíreolaíocht

  

       
Na hEalaíona: Ealaín agus Dearadh  

 

 
Na hEalaíona: Drámaíocht      

 
Teanga agus Litearthacht    

      

   
Matamaitic agus Uimhearthacht

  

       

 

 

 

 

Áirithintí agus fiosrúcháin

Seirbhís Oideachais,
Tionól TÉ,
Foirgnimh na Parlaiminte,
Baile Lios na Scáth,
Stormont,
Béal Feirste
BT4 3XX

028 90 521833 nó 028 90 521896

education.service@niassembly.gov.uk