Cuairt Orainn

Cúirteanna chuig Foirgnimh na Parlaiminte curtha ar athlá mar gheall ar an Choróinvíreas.

Má theastaíonn ó do scoil féin, ó ghrúpa óige nó ó ghrúpa oideachasúil eile foghlaim faoi Thionól Thuaisceart Éireann is féidir le cuairt ar Fhoirgnimh na Parlaiminte an-bhlas a chur ar a gcuid foghlama agus brí a chur inti.

Cad é atá i gceist le cuairt orainn?

- cur i láthair idirghníomhach ar Thionól Thuaisceart Éireann; agus

- turas ar Fhoirgnimh na Parlaiminte, le cuairt ar an Áiléar Poiblí san áireamh ar laethanta suí (ach suíocháin a bheith ar fáil).

Is féidir go mbeidh ceann amháin nó níos mó de na rudaí seo a leanas ar fáil fosta ag brath ar riachtanais an ghrúpa:

- toghchán bréige nó gníomhaíocht a bhaineann le déanamh dlí;

- seisiún Ceisteanna & Freagraí le CTRanna; nó

- caint ó bhall d’fhoireann an Tionóil, Cléireach Coiste mar shampla.

Cuireann muid áiseanna oideachais oiriúnaithe de réir aoise ar fáil fosta.

Buailfidh tú le duine dár nOifigigh Oideachais: (ó chlé) James, Anne-Marie, Marina nó Lucy.

Image
Education Officers 2012

Beidh cuid den turas á chaitheamh agat i gceann de na Seomraí Oideachais ar an bhunurlár:

Image
Classroom

Cá fhad a mhaireann cuairt?

Maireann na cláir don Bhunoideachas agus d’Eochairchéimeanna 3 & 4 dhá uair an chloig. Maireann an clár Iar-16 amach is isteach ar thrí uair an chloig.

Tá Clár na gCuairteanna Scoile curtha ar fáil againn mar thacaíocht do Churaclam Thuaisceart Éireann. Tabhair cuairt ar Rannán na Múinteoirí faoi choinne nasc leis an churaclam.

Cuairt a chur in áirithe

Tá dhá dhóigh ann le cuairt oideachasúil a chur in áirithe:

 1. Gabh i dteagmháil linn ag an tSeirbhís Oideachais. Socróidh muid cuairt duit.
 2. Iarr ar CTR a bheith mar urraitheoir ar do chuairt. Abair leis/léi gur mhaith libh cuairt a thabhairt ar Fhoirgnimh na Parlaiminte mar chuid den Chlár Oideachais agus rachaidh sé/sí i dteagmháil linn. Thig leat teagmháil a dhéanamh le CTRanna ag a n-oifigí i bhFoirgnimh na Parlaiminte nó ag a n-oifigí toghcheantair. Gabh i dteagmháil linn faoi choinne sonraí.

Tabhair do d'aire go dtig linn an clár oideachais a chur ar fáil i nGaeilge ach sin a iarraidh orainn tamall roimh ré. Cuir seo in iúl dúinn nuair atá an chuairt á cur in áirithe agat.

Cad é mar a thig liom ullmhú don chuairt?

 • úsáid na gníomhaíochtaí ar an tsuíomh gréasáin;
 • faigh amach ainmneacha na gCTRanna atá agat;
 • smaoineamh ar na mórcheisteanna a bhaineann leat agus leis an ghrúpa;
 • amharc ar an nuacht agus léigh na nuachtáin le scéalta faoin Tionól a aimsiú; agus
 • má tá tú ag bualadh le CTR mar chuid den chuairt, ullmhaigh ceisteanna a bhaineann le hobair CTR agus le mórcheisteanna a bhfuil spéis agat féin iontu.

Bí i do Thaoiseach Tís

Má thugann do rang lón leo go dtí Foirgnimh na Parlaiminte, is féidir teastas tís a fháil don scoil más amhlaidh nach bhfágann siad bruscar nach féidir a athchúrsáil ina ndiaidh.

Treodóireacht ar Eastát Stormont

Déan dúshlán treodóireachta mar chuid eile de do chuairt ar Fhoirgnimh na Parlaiminte.

Cad é mar a théann muid ann?

Treoracha.

Míníonn an físeán thíos an méid a fheicfidh cuairteoirí céaduaire le linn a gcuairte ar Fhoirgnimh na Parlaiminte ina n-airítear eolas ann faoi na rudaí a leanas:

 • rochtain chuig an eastát;
 • socruithe páirceála agus slándála;
 • turais phoiblí; agus
 • áiseanna taobh istigh d’Fhoirgnimh na Parlaiminte agus d’Eastát Stormont.

Uathachas agus an Tionól

I Mí na Samhna 2011, thug Tionól Thuaisceart Éireann faoi rochtain an fhoirgnimh a dhéanamh níos fearr do dhaoine a bhfuil uathachas orthu.

Bhronn Cumann Náisiúnta Uathachais gradam creidiúnaithe uathachais ar an Tionól ar an 14 Samhain 2012.

Brúigh thíos le dul chuig an leathanach gréasáin ‘Uathachas agus an Tionól’ a bhfuil eolas agus comhairle úsáideach air do chuairteoirí ar Fhoirgnimh na Parlaiminte.

Image
Uathachas agus an Tionól

Áirithintí agus fiosrúcháin

Seirbhís Oideachais,
Tionól TÉ,
Foirgnimh na Parlaiminte,
Baile Lios na Scáth,
Stormont,
Béal Feirste
BT4 3XX

028 90 521833 nó 028 90 521896

education.service@niassembly.gov.uk