Múinteoirí Bhlianta 8–10

Cuireann an suíomh gréasáin seo faisnéis agus gníomhaíochtaí ar fáil a chuideoidh leat na príomhchoincheapa a chur ar fáil atá ag baint le Daonlathas agus Rannpháirtíocht Ghníomhach sa tsnáithe Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda d’Fhorbairt don tSaol agus don Obair.

Cuireann Tionól Thuaisceart Éireann comhthéacs úsáideach ar fáil le hiniúchadh a dhéanamh ar phríomhghnéithe Churaclam Thuaisceart Éireann.

Gníomhaíochtaí & Nótaí Múinteoirí

Taispeánann an tábla thíos an dóigh a dtig leis na gníomhaíochtaí ar an tsuíomh gréasáin a bheith ina gcuidiú le riachtanais an churaclaim a bhaint amach.

Eochair don Tábla: Íoslódáil nótaí múinteoirí   Téigh chuig gníomhaíocht   Íoslódáil áiseanna breise (zipchomhad)

Ábhar Gníomhaíocht

 

Cé hiad do CTRanna?

Cad chuige a bhfuil an Tionól againn?

Taobh Istigh d’Fhoirgnimh na Parlaiminte

Cad é mar a thoghann muid CTRanna?

An Timpeallacht agus an tSochaí: Stair

 

 

 

 

Foghlaim don tSaol agus don Obair Saoránacht Áitiúil agus Dhomhanda

 

 

Teanga agus Litearthacht: Béarla

 

 

 

 

Foghlaim don tSaol agus don Obair Oideachas don Infhostaitheacht

 

 

 

 

Matamaitic agus Uimhearthacht: Matamaitic (le Cumas Airgeadais)

 

 

 

 

Áirithintí agus fiosrúcháin

Seirbhís Oideachais,
Tionól TÉ,
Foirgnimh na Parlaiminte,
Baile Lios na Scáth,
Stormont,
Béal Feirste
BT4 3XX

028 90 521833 nó 028 90 521896

education.service@niassembly.gov.uk