Home > Bunscolaíocht > Scéal an Tionóil

Scéal an Tionóil

Téann na rudaí a tharla san am a chuaigh thart i bhfeidhm ar an tsaol atá againn sa lá atá inniu ann.

Bhí tréimhse foréigin ann i dTuaisceart Éireann a mhair ó 1969 go 1994. Tugtar ‘Na Trioblóidí’ ar an tréimhse sin. D’eagraigh ceannairí polaitíochta Náisiúnacha agus Aontachtacha agus rialtas na hÉireann agus rialtas na Breataine cainteanna síochána le moltaí a fháil le deireadh a chur leis an fhoréigean.

As na cainteanna sin a tháinig Comhaontú Bhéal Feirste. Tugtar Comhaontú Aoine an Chéasta air seo fosta mar síníodh ar Aoine an Chéasta 1998 é.

Chruthaigh Comhaontú Aoine an Chéasta cineál ar leith rialtais a dtugtar rialtas cumhachtroinnte air. Anois tá cumhacht ag Aontachtaithe agus ag Náisiúnaithe araon cinntí a dhéanamh faoi Thuaisceart Éireann.

Bain úsáid as 'Grianghraif ón Stair' le d’amlíne féin de scéal an Tionóil a dhéanamh.