Home > Rannpháirtíocht óige

Rannpháirtíocht Óige

Naisc

Naisc idir Daoine Óga agus Tionól Thuaisceart Éireann

Fuair Tionól Thuaisceart Éireann maoiniú ó Erasmus+ le tionscadal rannpháirtíochta óige a fhorbairt. Tugann an clár deis do 36 duine óg páirt ghníomhach a ghlacadh i saol daonlathais trí bheith ag comhoibriú go dlúth le Tionól Thuaisceart Éireann ar cheist fhiosrúchain roghnaithe acu féin.

 

Roghnaigh na rannpháirtithe 'Meabhairshláinte' agus chaith siad seachtain i Mí Lúnasa 2015 ag déanamh trí ghearrscannán faoi ghnéithe éagsúla den cheist thromchúiseach seo. Is féidir na scannáin a fheiceáil anseo. D'óstáil an Ceann Comhairle Mitchel Mac Lochlainn seoladh na scannán le Lá Domhanda na Meabhairshláinte a chomóradh i nDeireadh Fóhair 2015.

Beidh na scannáin seo mar aon le taighde a rinne na daltaí mar chuid lárnach den fhianaise atá ar intinn acu a chur i láthair choistí an Tionóil níos faide anonn sa bhliain.

I Meán Fómhair d'eagraigh an grúpa roinnt fócasghrúpaí le daoine óga.

Anois ba mhaith leo tuairimí a chloisteáil óna oiread daoine óga agus is féidir. Moltar do gach duine óg ó aois 11-25 10 mbomaite a ghlacadh leis an tsuirbhé seo a dhéanamh ar sholáthar don mheabhairshláinte i dTuaisceart Éireann.