Home > Bunoideachas > Cé dhéanann na cinntí

Cé a Dhéanann na Cinntí?

Toghann muid mar phobal daoine le cinntí a dhéanamh ar ár son. Tugtar polaiteoirí ar na daoine sin.

Is polaiteoirí iad Comhaltaí den Tionól Reachtach (CTR) a ghníomhaíonn ar ár son ag Tionól Thuaisceart Éireann i mBéal Feirste. Déanann siad dlíthe agus cinntí maidir le Tuaisceart Éireann.

Ní hiad na CTRanna an t-aon chineál polaiteoirí a dhéanann cinntí a théann i bhfeidhm orainn.

Toghann muid comhairleoirí áitiúla chomh maith. Ní dhéanann siad dlíthe, ach déanann siad cinntí faoi sheirbhísí i gceantar na comhairle áitiúla. Toghann muid Feisirí (MPs) chomh maith. Téann siad go Londain le dlíthe a dhéanamh a théann i bhfeidhm ar gach duine sa Ríocht Aontaithe (RA).

Agus níl deireadh ráite go fóill. Is ball de ghrúpa tíortha an RA. Tugtar an tAontas Eorpach (AE) ar an ghrúpa. Tá parlaimint ag an AE a dhéanann dlíthe do gach tír san AE. Toghtar triúr Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna) i dTuaisceart Éireann.

Tá comhairleoirí áitiúla, CTRanna, Feisirí agus FPEnna ann a dhéanann cinntí dúinn.  Mar sin, cé a dhéanann na cinntí?