Home > Bunoideachas > Cad é mar thoghann muid ctranna

Cad é mar a thoghann muid CTRanna?

Toghann muintir Thuaisceart Éireann 108 CTR chuig Tionól Thuaisceart Éireann.

Caithfidh tú a bheith 18 le vótáil i dtoghchán. Déantar 18 gceantar de Thuaisceart Éireann nuair a bhíonn toghchán ann. Toghcheantair a thugtar ar na ceantair sin.

Toghtar sé CTR i ngach toghcheantar.

Tugtar córas an Aonvóta Inaistrithe ar an chóras atá ann le CTRanna a thoghadh. Tá sé furasta ag vótálaithe córasan aonvóta inaistrithea úsáid. Cuireann vótálaithe uimhreacha ar an pháipéar ballóide taobh le hainmneacha na n-iarrthóirí is fearr leo. Cuireann siad 1 taobh leis an iarrthóir is fearr leo, 2 taobh leis an dara hiarrthóir is fearr leo agus mar sin de. Toghtar an chéad seisear iarrthóirí a fhaigheann sprioclíon vótaí.

Amharc ar an fhíseán le míniú simplí a fháil ar an dóigh a n-oibríonn sé seo go léir.